skip to Main Content

Engskolen

Bygherre: Københavns Kommune
Byggeperiode: Juni 2015 – august 2016
Arkitekt: PLH Arkitekter A/S
Ingeniør: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 3.260 m²

Hent reference

Helhedsrenovering af specialskole

Skolen var i brug i hele byggeperioden, der skulle derfor tages ekstra hensyn til sikkerheden for brugerne. Støj og støv skulle minimeres for at generne ved byggeriet var mindst mulige.

Engskolen er en specialskole for elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder – en betegnelse, som dækker over, at eleverne på mange områder ikke har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at leve op til de forventninger og krav, der almindeligvis stilles til elever i folkeskolen.

Eleverne på Engskolen har komplekse og mangeartede udfordringer, og kendetegnes blandt andet ved, at de er fagligt svage i flere fag, at indlæring forløber langsomt, en manglende evne til at klare nye situationer, udfordringer ved at overføre viden fra én kontekst til en anden samt i forhold til at tænke abstrakt.

Bygningen indeholdt bly, asbest og kviksølv, og der blev foretaget en delvis sanering. Nogle steder arbejdedes der på vægge med blyholdig vægmaling, hvorfor der skulle tages de foreskrevne forholdsregler i forhold til værnemidler.

Den primære renovering og ombygning på skolen indeholdt bl.a.:

  • Etablering af ny asfalt i gård, samt ny cykelparkering og renovationsskur
  • Vinduer blev udskiftet og optimeret med blandt andet lydruder
  • Facadens murværk og fuger blev oprettet, og facadeudsmykning under tagudhæng blev afrenset
  • Etablering af nyt tag på skole – der var kun spær tilbage
  • Klimatilpasninger
  • Etablering af ventilation i bl.a. undervisningslokaler
  • Forbedring af akustik i form af nye lofter og vægpaneler
  • Etablering af ny belysning
  • Montering af nye døre inkl. nye dobbeltglasdøre (branddør) ved gang/trapperum
  • Renovering af alle toiletter