skip to Main Content

Aarhus Universitetshospital
Område N1

Bygherre: Region Midtjylland
Byggeperiode: 2013 – 2015
Arkitekt/Ingeniør: Rådgivergruppen DNU I/S
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 30.400 m2

Nyt supersygehus i Aarhus

Nybyggeri, kompletteringsarbejder, ca. 30.317 m² fordelt på 4 bygninger på henholdsvis 4 og 8 etager.

Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, blev bygget sammen på åben mark i tilknytning til det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, til et samlet nyt hospitalskompleks.

Byggefelt N1 – Akutcentret var første etape af DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.
N1 består af akut forskning, ambulatorier til ortopædi og geriatri, billeddiagnostisk afdeling for akut- og hoved-neuro, akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer m.v.

Jakon udførte i storentreprise/apteringsentreprise montering af 23.000 m² gipsvægge, 20.000 m² lofter og 1040 døre i egenproduktion samt maler- og gulvarbejder, glasvægge/-døre, fast inventar og specialinventar i underentrepriser. Indvendige skillevægge udførtes overvejende som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der malerbehandledes. Gulve beklædtes med vinyl eller linoleum, og lofter udførtes som akustikdæmpende systemlofter.

Byggefelterne var små, hvilket krævede bookning af tider i forbindelse med materialeleverancer samt stor smidighed i samarbejdet med de øvrige storentreprenører.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige bygninger. Det samlede byggeri forventes, at stå  færdig medio 2022.

Opgaven indeholdt megen planlægning og koordinering. Jakon kørte en stram proces for byggerytmen sammen med især teknik-storentreprenøren. Lukning af vægge var en udfordring, da der naturligvis, i et hospitalsbyggeri af denne størrelse, var enorme mængder af forsyningskabler og rørinstallationer, som skulle indbygges.

Byggeriet var planlagt gennemført i et nordligt og sydligt udbygningsspor samt et særskilt udbygningsspor for det centrale byggeri Forum. Delprojekt Akutcentret indgik som en del af det nordlige udbygningsspor.

Foto: Kirstine Mengel, Thoms Mølvig og Julian Weyer

Rådgivergruppen DNU I/S
Rådgivergruppen var et konsortium dannet af 5 selskaber

  • Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
  • CUBO Arkitekter A/S
  • Alectia A/S
  • Rambøll Danmark A/S
  • Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S