skip to Main Content

Aarhus Universitetshospital
Område N1

Bygherre: Region Midtjylland
Byggeperiode: Juni 2013 – april 2015
Arkitekt/Ingeniør: Rådgivergruppen DNU I/S
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 30.400 m2

Nyt supersygehus i Aarhus

Nybyggeri, kompletteringsarbejder, ca. 30.317 m² fordelt på 4 bygninger på henholdsvis 4 og 8 etager.

Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, bliver bygget sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, til et samlet nyt hospitalskompleks.

Byggefelt N1 – Akutcentret var første etape af DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.
N1 består af akut forskning, ambulatorier til ortopædi og geriatri, billeddiagnostisk afdeling for akut- og hoved-neuro, akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer m.v.

Jakon udførte i storentreprise/apteringsentreprise montering af 23.000 m² gipsvægge, 20.000 m² lofter og 1040 døre i egenproduktion samt maler- og gulvarbejder, glasvægge/-døre, fast inventar og specialinventar i underentrepriser. Indvendige skillevægge udførtes overvejende som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der malerbehandledes. Gulve beklædtes med vinyl eller linoleum, og lofter udførtes som akustikdæmpende systemlofter.

Byggeriet opførtes på åben mark i tilknytning til det eksisterende Skejby Sygehus. Byggefelterne var små, hvilket krævede bookning af tider i forbindelse med materialeleverancer samt stor smidighed i samarbejdet med de øvrige storentreprenører.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år.

Opgaven indeholdt megen planlægning og koordinering. Jakon kørte en stram proces for byggerytmen sammen med især teknik-storentreprenøren. Lukning af vægge var en udfordring, da der naturligvis, i et hospitalsbyggeri af denne størrelse, var enorme mængder af forsyningskabler og rørinstallationer, som skulle indbygges.

Byggeriet var planlagt gennemført i et nordligt og sydligt udbygningsspor samt et særskilt udbygningsspor for det centrale byggeri Forum. Delprojekt Akutcentret indgik som en del af det nordlige udbygningsspor.

Foto: Kristine Mengel, Thoms Mølvig og Julian Weyer

Rådgivergruppen DNU I/S
Rådgivergruppen var et konsortium dannet af 5 selskaber

  • Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
  • CUBO Arkitekter A/S
  • Alectia A/S
  • Rambøll Danmark A/S
  • Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S