skip to Main Content

CPH LTE Terminal 2, etape 1 og 2

Bygherre: Københavns Lufthavne A/S
Byggeperiode: August 2012 – september 2015
Arkitekt: Holsøe Arkitekter / ZESO Architects
Ingeniør: MOE A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise i partnering
Omfang: 8.900 m²

Hent reference

Passagerområder i T2

Entreprisen bestod af etablering af nye passagerområder i T2, nye toilet- og kontor-faciliteter samt nye ventilations-/el-/brugsvands-/køle- og fjern-varmeinstallationer, renovering af facade – herunder udskiftning i stueplan, etablering af ny elevator og rulletrappe, udvidelse af passagerflow mod security.

Teknik
På tekniksiden er der lavet nye installationer for el, vand, ventilation etc. Herunder bl.a. 7 nye ventilationsanlæg, nyt kølerørssystem, omlægning af fjernvarmeledninger i jord, nye fjern- og brugsvandsvekslere.  CTS-arbejdet er udført som bygherreleverance.

Entreprisen er gennemført mens Terminal 2 var i fuld drift – det sætter store krav til fleksibilitet, planlægning og samarbejde.

Bygning i drift
Entreprisen er gennemført mens Terminal 2 var i fuld drift – det sætter store krav til fleksibilitet, planlægning og samarbejde.

Ombygning og nyindretning
Jakon har udført ombygning og nyindretning af Terminal 2’s nordlige kontorfløj, placeret mod Terminalgade.  De nuværende blandede funktioner i stueetagen er ombygget med henblik på primært at etablere mere plads til passagerfunktioner, heriblandt større flowarealer, udvide kø-arealer til bagagedrop, etablere nye arealer til

selvcheck-in, samt etablering af nye vindfang, kommercielle arealer, nye billet- og handlerkontorer m.v. I stueplan er facaden udskiftet for at lukke mere lys ind i den dybe
terminal og sikre bedre adgangsforhold. Øvrig facade er renoveret og efterisoleret.

Der er etableret nye flugtvejstrapper gennem den eksisterende bygningsmasse fra kælder til 3. sal. Såvel eksisterende som nye trappeskakte har stor betydning for terminalens stabilitet, derfor er nye skakte etableret før de eksisterende er nedrevet.

På 1. og 2. sal er der etablereret nye kontor og toiletfaciliteter.  Endelig er der udført udvidelse af balkon v. indgangen til security-bygningen, ny rulletrappe fra stue til 1. sal samt ny elevator mellem stue og 2. sal.

Efter nedbrydning af bygningsdele og grundig sanering for asbest er der udført funderingsarbejder i kælder for nye bærende og afstivende betonvægge. De nye betonvægge inklusive elevatorskakt og trappekerne er insitustøbt fra kælder til tagetage (4 etager). De udvendige facader fra 1. til 3. sal er blevet renoveret og energiopdateret med efterisolerede brystninger. I stueetagen er hele facaden udskiftet til en alu/glas facade, hvori der er indbygget felter med en del eksisterende skifterplader.

På kontoretagerne er alle eksisterende lette vægge fjernet, og ruminddelingen er optimeret til forholdsvis store kontorlandskaber. Alle lofter er udskiftet med en akustisk loftbeklædning, og i enkelte kontorer er der opsat akustik panelbeklædning fra Gustafs. Gulvbelægning af linoleum er udlagt på korkment for at dæmpe trinlydgenerne.