skip to Main Content

CPH-LTE-T2

CPH LTE Terminal 2 T2, etape 1

Bygherre: Københavns Lufthavne A/S
Byggeperiode: August 2012 – maj 2013
Arkitekt: Holsøe Arkitekter
Ingeniør: MOE A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise i partnering
Omfang: 4.000 m2

Passagerområder i T2

Etablering af nye passagerområder i T2, nye toilet- og kontor-faciliteter samt nye ventilations-/el-/brugsvands-/køle- og fjern-varmeinstallationer, renovering af facade – herunder udskiftning i stueplan, etablering af ny elevator og rulletrappe, udvidelse af passagerflow mod security.

På tekniksiden er der lavet nye installationer for el, vand, ventilation etc. Herunder bl.a. 7 nye ventilationsanlæg, nyt kølerørssystem, omlægning af fjernvarmeledninger i jord, nye fjern- og brugsvandsvekslere.  CTS-arbejdet er udført som bygherreleverance.

Entreprisen er gennemført mens Terminal 2 var i fuld drift – det sætter store krav til fleksibilitet, planlægning og samarbejde.

Jakon har udført ombygning og nyindretning af Terminal 2s nordlige kontorfløj, placeret mod Terminalgade.  De nuværende blandede funktioner i stueetagen er ombygget med henblik på primært at etablere mere plads til passagerfunktioner, heriblandt større flowarealer, udvide kø-arealer til bagagedrop, etablere nye arealer til selv check-in, samt etablering af nye vindfang, kommercielle arealer, nye billet- og handlerkontorer m.v.

I stueplan er facaden udskiftet for at lukke mere lys ind i den dybe terminal og sikre bedre adgangsforhold. Øvrig facade er renoveret og efterisoleret.

Der er der etableret nye flugtvejstrapper gennem den eksisterende bygningsmasse fra kælder til 3. sal. Såvel eksisterende som nye trappeskakte har stor betydning for terminalens stabilitet, derfor er nye skakte etableret før de eksisterende er nedrevet.

På 1. og 2. sal er der etablereret nye kontor og toiletfaciliteter.  Endelig er der udført udvidelse af balkon v. indgangen til security-bygningen, ny rulletrappe fra stue til 1. sal samt ny elevator mellem stue og 2. sal.