skip to Main Content

Bornehuset-Maaloev

Børnehuset Måløv By

Bygherre: Ballerup Kommune
Byggeperiode: November 2010 til maj 2011
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 1.500 m²

Hent reference

Om- og tilbygning til daginstitution

Byggesagen omhandlede til- og ombygning af eksisterende institution, mens dele af institutionen var i drift. Byggesagen opdeltes derfor i to etaper.

Etape 1 omfattede ca. 600 m² af den eksisterende institution, der blev ca. 80 % nedrevet, samt en ny tilbygning på ca. 400 m².

Etape 2 omhandlede den resterende institution på ca. 500 m², som blev 90 % nedrevet.

På begge etaper etableredes ny tagkonstruktion med ovenlys og listetagdækning, samt en del af taget udførtes med grøn tagvegetation.

Der udførtes nye lette facader med skiferbeklædning samt nye facadepartier og døre. Indvendigt indrettedes opholdsrum samt nye toilet- og storkøkkenfaciliteter. Der udførtes gulvvarme, tyndpuds samt ny gulvbelægning i alle rum. Lofter udføres i Troldtekt akustikplader med indbygget lys- og ventilationsarmaturer.

Hele projektet havde fokus på at få optimeret energiforbruget, så der udførtes bl.a. solcelleanlæg, nyt ventilationsanlæg, udskiftning af gaskedel samt LED-belysning.