skip to Main Content

CPH Pier C extension 2015

Bygherre: Københavns Lufthavne A/S
Byggeperiode: Juni 2014 – juni 2015
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects
Ingeniør: MOE
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 6.200 m²

Hent reference

Ny- og ombygning af finger C i Købehavns Lufthavn

Byggeriet, i alt 6.200 m², omfatter i hovedtræk:

• Ny bygning i 1. og 2. sals plan til bygningsbetjening af Standplads C40, C45 og C49 inkl. teknikrum på stueplan, APRON ekskl. fundaments- og terrænarbejder.

• Faste flybroer mellem ny bygning og bevægelige flybroer. Bevægelig flybro på C40 er monteret ved entrepriseopstart. Bevægelige flybroer til C45 og C49 monteres i slutningen af byggeperioden.

• 1. sal, loungeområde med tilhørende check in områder, kø-arealer, trappetårne, toiletkerner, rengøringsrum og teknikskakte.

• 2. sals ankomstgang, teknikrum, trappetårne og teknikskakte.

• Teknikrum, teknikskakte og trappetårne i stueplan/apron.

• Sammenbygning med eksisterende bygning inkl. etablering af ramper i eksisterende bygning på 1. og 2. sal.

Bygningen opførtes med betondæk udlagt på en bærende konstruktion af betonsøjler og kompositbjælker. Facader opbyggedes som lette facader med Paroc-elementer og etage-høje glas/alu facader.

Udvendigt beklædtes bygningen med en specialproduceret perforeret trapezplade, som samtidig fungerer som solafskærmning foran vinduer. Indvendig i publikumsområder beklædtes Paroc-væggene ligeledes med en stålplade opbygget som kassetteløsning.

Jakons egenproduktion
Døre, lofter, gulve.