skip to Main Content

Nøgletal for Jakon A/S

Hovedtal i tusind kr.2016-172015-162014-15
Omsætning611.675654.789710.654
Årets resultat efter skat18.64636.77940.938
Balancesum305.682288.808290.750
Egenkapital94.482110.399108.182
Antal medarbejdere272265293
Nøgletal i %2016-172015-162014-15
Overskudsgrad3%7,1%7,6%
Egenkapital forrentning18%33,7%44,9%

Regnskaber kan ses på CVR her.

Byggeevaluering

Jakon har valgt at indgå aftale med Bülow Management vedrørende byggesagsevalueringer.

I forbindelse med at det d. 1. november 2015 blev frivilligt for bygherre at opstille krav til nøgletalsevaluering, valgte Jakon at benytte Bülow Management som evaluator på byggesager, hvor det er et lovkrav, eller hvor bygherre har haft et særligt ønske om evaluering.

BNKI

Byggeriets Nøgletals- og Kundeindeks er et koncept under Bülow Management, der tilbyder en evaluering, der overholder krav til nøgletal ved alment og statsstøttet byggeri.